19130130 - Passionsgudstjänsterna

Passionsgudstjänsterna i Hafdhems och Näs församlingar har domkapitlet på därom gjord anhållan medgifvit må tillsvidare hållas på aftnarna i stället förr som hittills på förmiddagarna.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24