19130130 - Fastighetsaffär.

Fastighetsaffär.

Egendomen Stora Mörby Hörsne har i dag af hemmansägaren O. H. Hemmin försålts till landtbrukaren Anshelm Kellgren, Norrbys i Lärbro, för en köpeskilling af 28,000 kr. Tillträde genast.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24