19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren

Borgenärerna uti trädgårdsmästaren Karl Lindahls i Vestkinde konkurs kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 11 nästkommande februari kl. 5:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande ärenden. Visby den 28 januari 1913.
Phil. mon Budin.
Rättens om hudsmanGotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25