19130131 - Auktion på rotfrukter.

Auktion på rotfrukter.

Fredagen den 7 februtri kl. 1 e. m. låter landtlrukaren N. A. Hansson, Stenstugårds i Viklau till den högstbjudande försälja 1 större parti fodermorötter och något Bortfelderrofvor med betalningsanstånd till den 1 september d. å. för inropare, som äro af mig till vederhäftig.

Väte den 30 januari 1913.
V. Carlqvist.Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25