19130131 - Räntabla fastigheter

Räntabla fastigheter
till salu.

På grund at förändrad verksamhet äro undertecknads naturskönt belägna fastigheter dels hus och tomt n:r 6 vid Göransborg norr om Visby, innehållande 2:ne lägenheter om tillsammans 5 rum och 2 kök jämte rymlig affärslokal med tillhörande kontor samt lagerkällare och lagerbodar, och dels egendomen Rosenlund i Follingbo socken, innehållande 4 rum och kök samt stor affärslokal, kontor och packhus jämte rymliga magasiner, på förmånliga vilkor nu genast till salu.
Obs! De resp. varulagren kunna äfven få fördelaktigt öfvertagas.
Carl Hanson.
Tel. 389.Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25