19130203 - Död. Tage.

Tillkännagifves att barnavännen Jesus till sig hemtagit vår lille Tage, som stilla alled den 31 januari 1913 i en ålder af 4 år, djupt sörjd och bittert begråten af oss, en syster, morföräldrar samt öfriga släktingar och många
vänner.
Storugns i Lärbro den 3 januari 1913.
ANNA och HJ. TILLANDER.
DAGMAR.

Lyckan kommer lyckan går,
Den Gud älskar lyckan får.

 TageGotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27