19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson.

Att min älskade make f. Hemmansägaren Johan Edvard Niklas Pettersson, född i Barlingbo den 1 juni 1829, hastigt afled i tron på sin Frälsare i sitt hem Asa i Lojsta lördagen den 1 februari 1913 kl. 8,30 e. m., sörjd och saknad af mig, en son i Amerika, barnbarn, anhöriga och
vänner, tillkännagifves härmed.
Asa i Lojsta den 2 februari 1913.
Katharina Pettersson, f. Borg.

1 Tess. 5: 1, 2. Sv. m.-fbs 624:1.

Johan Edvard Niklas PetterssonGotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27