19130203 - Död. Fredrika Catharina.

Att min älskade maka FREDRIKA CATHARINA, född ENEQUIST, i en ålder af 72 år och 4 månader denna dag stilla och fridfullt insomnade å Slita, innerligt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Slita den 1 februari 1913.
FERDINAND NYSTRÖM.

Sv. Ps. 344.

Fredrika CatharinaGotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27