19130203 - Lärbro skyttegille.

Lärbro skyttegille.

Täflan om vandringspokalen sönd. d. 9 febr. kl. 9 f. m. vid Skär.
Ord. årssammanträde i paviljongen sönd. d. 16 febr, kl.    m.
Alla gillesmedlemmar uppmanas närvara.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27