19130204 - Sjukkassan H. W.

Sjukkassan H. W.

hade i går afton ordinarie sammanträde, hvarvid revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28