19130204 - Lysning

Lysning

till äktenskap har afkunnats i Visby domkyrka emellan skolföreståndare O. N. Ljungberg härstädes och folkskollärarinnan fröken Mariella Nilsson dotter till styrmannen O. Nilsson, Räkarfve i Dalhem, och hans maka.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28