19130204 - Från infanteriet.

Från infanteriet.

Afsked för framtida väl har beviljats distinktionskorpralerna n:ris 26/7 Rondahl och 2/5 Ekerow.
Till distinktionskorpraler ha befordras korpralerna n:ris 35/8 Björk och 39/7 Johansson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28