19130204 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Dömd för mordbrand.
K. m:t har i likhet med underrätterna dömt färre gårdsägaren P. O. Wikman till 8 års straffarbete och 2 års vanfrejd för det han 27 november 1899 anlagt mordbrand i sitt hus i Järfed.

Dom i affären Fahlander.
I det Fahlanderska förfalskningsmålet föll utslag på måndagen i Stockholms rådhusrätt. Svaranden, C. A. Fahlander, dömdes till 4 månaders straffarbete, hvarifrån dock skulle afgå 12 dagar, utgörande motsvarighet till den tid, Fahlander suttit i ransakningshäkte. Svaranden förpliktades dessutom att ersätta målsägaren de förskingrade beloppen.

I dessa fridens bygden.
Då t. f. domhafvanden i Gellivare domsaga 17 jan. skulle hålla det en gång om året återkommande tinget i Karesuando, befans det, att ej ett enda mål fans att handlägga. Inom tingslaget lär icke på åratal förekommit något brottmål. Förtjänsten häraf tillskrifves till stor del församlingens kyrkoherde, som fungerar äfven som »fredsdomare», så att tvisterna ej behölva komma inför rätten.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28