19130205 - Död. Erland Petter Eriksson.

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår gamle aktade trotjänare Erland Petter Eriksson, som efter en tärande sjukdom stilla afled i sitt hem söndagen don 2 febr. kl. 1,15 e. m., uti on ålder af 72 år och 3 dagar, djupt sörjd och saknad af oss, dotter samt öfriga släktingar och vänner, hafva vi den sorgliga plikten härmed tillkännagifvet.
Hulte i Hemse den 3 febr. 1913.
GERDA.
DESIDERIA och P. JACOBSSON.

Sv, Miseionsförb. sångb. 462 v. 1.

Erland Petter ErikssonGotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29