19130205 - Från infanteriet.

Från infanteriet.

Löjtnanten i reserven S. C. O. Carlman har erhållit tillstånd att vistas i Tyskland under månaderna februari-april för idkande af studier.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29