19130206 - Inställelse

Inställelse

har i dag ägt rum i urarfvakonkursen efter byggmästare C. F. Carlsson. Ett 20-tal bevakningshandlingar inlämnades, och till syssloman utsågs stadsfiskal W. Remén.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30