19130207 - Död. Lars Petter Calmén.

Att vår älskade fader f. nämdemannen och kyrkovärden Lars Petter Calmén stilla och fridfullt afled vid Busarfve i Roma den 7 Innevarande februari i en ålder af 77 år, 1 månad och 25 dagar, Innerligt saknad och sörjd af barn, barnbarn; syskon, släkt och vänner, hafva vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
BARNEN.

Sv. ps. 483: 1, 2. v.

 Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31