19130207 - Fastighetsauktion

Fastighetsauktion
vid Burge i Hafdhem.

Genom offentlig auktion, som förrättas fredagen den 14 lnnev. febr kl. 11 f. in. försäljes till den högstbjudande Hafdhems kommun tillhöriga fasigheten 1/8 mtl Burge. Fastigheten, som är bebygd och väl belägen invid allmän väg, har en areal af 25 tumil., 3.5 kappl. däraf
omkring 14 tunnl. åker. Återstoden odlingsbar betesmark. För fastigheten, som kommer att utbjudas dels styckad och dels i sin helhet, lämnas synnerligen förmånliga betalningsvilkor. Öfriga vitkor meddelas vid auktionen Spekulanter torde samlas hos hemmansägaren Jacob Larsson i Rangvalds
Burgsvik den 4 febr. 1913.
SVANTE J. LINDSTRÖM.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31