19130207 - Auktion i Fröjel.

Auktion i Fröjel.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Puser i Fröjel onsdagen den 19 innevarande februari kl. 11 f. m., låter herr Carl Löfgren försälja 1 parti hemsiktadt, prima hvetemdal och kli, 1 parti råg, 1 större planvagn med hög bärkraft, 3 st. kor, 5 prima hästar, däraf ett par grofva ardennerston, det ena dräktigt efter Rufus, 1 stor och synnerligen vacker vallack efter Olymp samt 1 par högädla, här star efter Term och mor efter Effronté, lika färgade och väl parade, hvaraf ett sto dräktigt efter anglomormandern Eclaireur, samtliga ston premierade med B.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 6 februari 1913.
EMIL ENEMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31