19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge,

Långvakansförordnandet i Källunge,

d. v. s. att tills vidare under innevarande löneregleringsperiod som vikarie uppehålla kyrkoherdetjänsten i nämda pastorat, har tilldelats vice pastorn, teol. lic. Axel Klint, som var ende sökande till förordnandet i fråga.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31