19130207 - Höga kreaturspris.

Höga kreaturspris.

Vid Dune i Dalhem hölls i går en större kreatursauktion, hvarvid bl. a. en del rasädla och reaktionsfria kor försåldes till ovanligt höga priser. Medelpriset å djur var nämligen 270 kr.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31