19130208 - Död. Johan Petter Pettersson.

Att vår älskade make och fader Landtbrukaren Johan Petter Pettersson efter en kort sjukdom stilla afled den 6 februari 1913 I sitt 75:te lefnadsår, djupt sörjd och saknad af oss,
släkt och vänner, hafva vi den smärtsamma plikten
tillkännagifva.
Isome I Väte den 7 februari 1913.

KRISTIANA PETTERSSON.
MIA och OSCAR ANDERSSON.
Alf. Sonja.
IDA och JOHN PETTERSSON.
WANJA.

Sv. ps. 461.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32