19130208 - Borgenärerna

Borgenärerna

i Oskar Johanssons, Kviungs i Stenkumla, administration varda härigenom kallade att sammanträda å Stadshotellet torsdagen den 13 februari kl. 12 midd. för att höras öfver afgifna anbud å fastigheten och därmed sammanhängande frågor.
Administratorerna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32