19130208 - Sjöfarten.

Sjöfarten.

Fårösund.
Ankomna fartyg: 6 jan., ångf. Adonis, P. Thingbo, Königsberg, barlast; d. 8, d:o Corfitz Beckfriis, G. Johansson, Kalmar, tom; d. 19, d:o Kattegat, A. Edvall, Reval, d:o; d. 27, d:o Kepler, J. N. Nilsson, Stockholm, d:o.

Ankomna fartyg: 4 jan.: ångf. Bismarck, B. Brauer, Memel, kalksten; d. 11, d:o d. 14, d:o Corfitz Beckfriis, G. Johansson, d:o, d:o; d. 29, d:o Kepler, J. N. Nilsson, d:o, d:o.

Slite.
Ankomna fartyg: 5 jan., ångf. Astrea, Förbom, Hangö; styckegods; d. 10, skon. Li, Carlsson, Bungenäs, barlast; d. 11, galeas Dana, Jacobsson, Kotka, d:o; skon. Svea, Ekman, d:o, d:o; d. 12, ångf. Urania, Lundqvist, Hangö, styckegods; d. 16, d:o; d. 17, d:o Smöjen, Hörberg, Smöjen, kalksten (för motvind); d. 19, d:o Astres, Förbom, Hangö, styckegods; d. 26, d:o Urania, Lindqvist, d:o, d:o; d. 29, d:o Astrea, Förbom, Köpenhavn, d:o.

Afgångna fartyg: 5 jan., ångf. Astrea, Förbom, Köpenhavn, styckegods; d. 12, d:o Urania, Lundqvist, d:o, d:o; d. 16 d:o Astrea, Förbom, Åbo, d:o; d. 19, d:o Smöjen, Hörberg, Halmstad, med kalksten från Smöjen; d:o Astrea, Förbom, Köbenhavn, styckegods; d. 26, d:o Urania, Lundqvist d:o, d:o; d. 22, d:o Astrea, Förbom, d:o, d:o.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32