040528-polhemsgrden.jpg

19130210 - Fastighetsauktion.

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som hålles tisdagen den 18 innev. febr. kl. 3 e. m., låter landtbr. V. Jacobsson, Bolarfve i Hejdeby, till den mestbjudande försälja i mindre lotter omkring 18 tunnl. god äng och 7 tunl. myodlad åker i den s. k. Storängen invid Endre landsväg. Jorden, som är förstgradig, begränsas af kanal på två sidor. Köpare vare beredd att ställa godkänd säkerhet. Inteckningar underlätta köp. Pröfningsrätt förbehålles.
Hejdeby den 7 febr. 1913.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33