19130210 - Sextiofem år

Sextiofem år

fyller i morgon kyrkoherde Emil Kahl i Vänge.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33