19130210 - Godemansed

Godemansed

för att biträda vid skiftesförrättningar har aflagts idag inför södra häradsrätten af landtbrukaren Petter Pettersson Sigdes i Burs.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33