19130210 - Stararna komna.

Stararna komna.

Från Guldrupe inrapporteras till redaktionen, att starar varit synliga där såväl igår som idag.Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33