19130213 - Båtarna.

Båtarna.

Ång. Polhem, som anlände hit från Nynäshamn i vanlig tid i morse, afgick vid half 9-tiden till Västervik för att hämta fastlandsbeväringen, från södra Sverige.
— Ångf. Hansa, som framkom till Nynäshamn tidigt i morse, återkommer hit i morgon bittida, medförande beväringskontingenten från norra Sverige.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 februari 1913
N:r 36