19130213 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäs 12 febr.: Ing. Nilsson, doktor Johamsson, hrr A. von Braun (2), Berggren (2), Bomer, Wiström, Ramberg, Nyblom, Franzén, Wockitz, Eriksson, Olsson, Jansson, Laurin, Runby, Engström; frku Ekberg (2 pl.); 1 dåckspassagerare.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 februari 1913
N:r 36