19130214 - Förberedande prästerlig examenal

Förberedande prästerlig examen

förrättas i morgon inför domkapitlet med predikobitradet i Alfva, förutvarande metadistpastur H. G. Andersson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37