19130215 - Aug. Wahlby

Aug. Wahlby
Södra Kyrkogatan.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 februari 1913
N:r 38