19130215 - Såsom sökande

Såsom sökande

till ett ledigt förordnande som postmätare i Ängelholm under tiden 1 april-31 juli i år har postmästaren i Sandviken Alrik Sillén, gotl., anmält sig jämte 16 andra posttjänstemän.Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 februari 1913
N:r 38