19130217 - Kronans markförvärf.

Kronans markförvärf.

K. m:t har bemyndigat länsstyrelsen härstädes att för kronans räkning inköpa vissa områden i närheten af kronoparken Lojstahed för en köpeskilling af tillhopa 37,793 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39