19130217 - Sällekapet G. G.

Sällekapet G. G.

hade i går afton sammanträde å stadshotellet. Därvid föredrogs revisionsberättelsen öfver fjolårets räkenskaper, hvarpå styrelsen erhöll full ansvarsfrihet.
Sammanträdet afslutades som vanligt med ett trefligt samkväm.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39