19130217 - Runmärkesfrågan

Runmärkesfrågan

och en del andra frågor som äro af vikt för öns mejerirörelse komma att dryftas vid en af hushållningssällskapets förvaltningsuttskott utlyst sammankomst, som skall hållas i sällskapets lokal här städes torsdagen 27 dennes kl. 12 midd.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39