19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag,

Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag,

hvars styrelse har sitt sätes i Visby, har beslutit aktiekapitalets ökning med 2,000 kronor.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40