19130218 - Fackska sällskapet

Fackska sällskapet

gaf i går för andra gången Fröken Julie inför till hälften besatt salong men med lifligt bifall. Sällskapet börjar på onsdag en kortare sejour i landsorten och spelar nämda dag i Klintehamn, där Fröken Julie ges. På torsdag gästar sällskapet Hemse och gifves å samma teater Äkta makar.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40