19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets

Förlofningen vid tyska kejsarhofvets
Prinsessa Viktoria Luise och hennes blifvande make, prins Ernst August af Cumberland, i sällskap med prins Oskar på promenad i Kariruhes slottspark.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40