19130219 - Större värdefull auktion

Större värdefull auktion
å mjölkkor och afvelsdjur m. m.

Genom offentlig auktion, som förrättas tisdagen den 25 februari kl. 12 midd. vid Vestkinds i Vestkinde, låter landtbrukaren H Wöhlor försälja 25 säckar 1:ma hvetemjöl, siktat å valskvarn, 100 säckar Utsädeskorn, Hannchen, 27 st. goda, högmjölkande kor och en 2 1/4 års tjur af blandad Ayrshire- och Jerseyras, 1 tvåårstjur af ren Låglandsras, stamboksberättigad, 2 st. ettårstjurar och en tjurkalf af 1/2-blodlåglandsras.
Alla kreaturen äro reaktionsfria.
Af mig godkände inropare lämnas betalningsanstånd till 1 niästk. september andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby 14 februari 1913.
K. Jacobsson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41