19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel.

Fastighetsauktion i Fröjel.

För vederbörande ägares räkning försäljes genom auktion onsdagen den 26 innevarande februari kl. 12 på dagen Johan Olsson förut tillhöriga 6116 mantal Boss-artve i Fröjel. Denna fastighet, som är bebygd, innehar omkring 50 tnl åker, besådd med råg hvete och gräs, 5 a 6 tnl. äng samt 115 tnl. skogsmark och utbjudes såväl i mindre lotter, som i sin helhet samt på vilkor som vid utropet angifves.
Samling sker hos Löfgren i Puser.
Hemse den 9 februari 1913.
EMIL ENEMAN.
OBS.! Kommer föreslagen järnväg till stånd, så anordnas säkerligen anhaltsstation å fastighetens ägor.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41