19130219 - Militärbefälhafvaren

Militärbefälhafvaren

generalmajor E. V. Bergström besöker i dag Tingstäde för särskildt ändamål och åtföljes af t. f. fortifikationsbefälhafvaren löjtnant A. Rosensvärd och stabskdjutanten löjtnant O. Ohlson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41