19130219 - Polisbevakning i Roma.

Polisbevakning i Roma.

På framställning af styrelsen för Gotlands järnvägsaktiebolag har k. befhde i dag förordnat stationsinspektoren Carl Sandberg att tillsvidare som extra polisman, biträda vid ordningens upprätthållande vid Roma järnvägsstation och inom ett område, som begränsas åt öster af Gotlands järnvägs östra ägogräns, i söder af Högbro, i väster af sockerfabrikens västliga ägogräns och åt norr af vallgärdets norra ägogräns.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41