19130221 - Auktion å virke.

Auktion å virke.

Lördagen den 1 mars från kl. 1 midd. låter Ernst Thomsson å sågplatsen i Lunds bed, i närheten af vägen från Hejde till Lojsta, försälja större partier af plank, bräder, vrakbräder, troder, kantribb, 1 såghus, en sågkammare, gren- och tvetved.
Anstånd till 1 sept. 1913.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43