19130221 - Till slöjdlärare

Till slöjdlärare

vid Fridtorps barnhem i Västerhejde från och med 1 instundande april har af styrelsen antagits landtbrukaren Karl Ahrfeldt från Lärbro.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43