19130222- Prästerligt förordnande.

Prästerligt förordnande.

Kyrkoherde J. F. Ronqvist i Roma har förordnats att jämte innehafvande tjänst tills vidare uppehålla pastoralvården i Atlingbo pastorat, med biträde för gudstjänsternas uppehållande där intill 1 maj af t. f. komminister G. Torbiörnsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44