19130222- Från landsbygden. Hall.

Från landsbygden.

HALL, 18 febr.
En lyckad biografföreställning i förening med grammofonkonsert gafs på lördags afton i Halls folksola af hr Olsson från Tingstäde. Programmet var rikhaltigt samt i allo se- och hörvärdt.
Strömming ha vi nu efter lång väntan fått nästan i öfverflöd. På omkring 1 veckas tid har  Kappelshamnsviken fångats mellan 2 och 3 tusen valar strömming af ganska god beskaffenhet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 februari 1913
N:r 44