19130224 - Temperatur och lufttryck

Temperatur och lufttryck
i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd:

  Termometer Barometer
Lördag:    
kl. 2 e. m. — 1,5 763,1
kl. 4 e. m. — 1,1 763,6
kl. 6 e. m. — 1,0 764,0
kl. 8 e. m. — 1,0 765,0
kl. 10 e. m. — 1,2 765,1
kl. 12 midnatt — 1,3 765,4
Söndag:    
kl. 2 f. m. — 1,5 765,7
kl. 4 f. m. — 1,5 765,1
kl. 6 f. m. — 1,3 764,8
kl. 8 f. m. — 1,0 763,7
kl. 10 f. m. — 0,8 763,4
kl. 12 midd. — 0,6 763,5
kl. 2 e. m. 0,0 762,0
kl. 4 e. m. 0,9 762,0
kl. 6 e. m. 1,0 761,9
kl. 8 e. m. 1,0 761,7
kl. 10 e. m. 1,1 761,0
kl. 12 midnatt 1,2 760,0
Måndag:    
kl. 2 f. m. 1,5 759,3
kl. 4 f. m. 1,7 758,3
kl. 6 f. m. 1,8 757,8
kl. 8 f. m. 1,9 757,1
kl. 10 f. m. 2,0 757,0
kl. 12 midnatt 2,2 757,0


Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45