19130225 - Död. Johan August Nils Råberg.

Att vår käre make och fader hemmansägaren Johan August Nils Råberg, född den 7 jan. 1836, stilla och fridfullt afled vid Smiss i Tingstäde den 23 febr. 1913, varder härmed släkt och vänner delgifvet.
MARIA RÅBERG, f. Nyqvist.
AUGUST. MARIA. ANNA.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46