19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag

Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag,

hvars styrelse har sitt säte i Alskogs socken, har anmälts till aktiebolagsregistret, att bolagets aktiekapital inbetalts till fullo.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46